Reguleringsplan Gamlesetra Ved Sandumsetra


Download155
Stock
File Size7.33 MB
Create Date5. oktober 2016
Download

Vedlagt ligger høringsbrev fra Krødsherad Kommune vedrørende endringer av reguleringsplanen for Gamlesetra på Norefjell. Høringsfristen er 31.10.2016.  Hytteeierforeningen kommer til å sende inn noen bemerkninger vedrørende parkering og trafikksikkerhet, utover det har ikke foreningen noen bemerkninger til forslaget.

 

Med vennligst hilsen

Henning Haaland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)