Parkering

I alpinlandsbyen finnes det både leide og selveide parkeringsplasser. For alle parkeringsplasser betales det en årlig avgift som dekker følgende:

  • Brøyting
  • Strøing
  • 2 strøkasser med strø
  • Sommervedlikehold inkl inntil 10 tonn vedlikeholdsgrusing
  • Strøm til gatelys
  • Spyling av kommer for overflatevann hvert 3. år
  • Hovedskilt med Parkering forbudt

For leide plasser tilkommer plassleie. Avgiften kan indeksreguleres ihht SSB’s anleggsgggindeks.

Spørsmål ift tjenestene kan rettes til Knut Gulsvik (mob 901 51 709) eller Alf Kjernaas (mob 951 05 755) – sjekk faktura ift hvem som har ansvaret for din plass.

Det er svært få gjesteparkeringsplasser i alpinlandsbyen (kart kommer…)