Reguleringsplan Gamlesetra Ved Sandumsetra

Vedlagt ligger høringsbrev fra Krødsherad Kommune vedrørende endringer av reguleringsplanen for Gamlesetra på Norefjell. Høringsfristen er 31.10.2016.  Hytteeierforeningen kommer til å sende inn noen bemerkninger vedrørende parkering og trafikksikkerhet, utover det har ikke foreningen noen bemerkninger til forslaget.

 

 

Med vennligst hilsen

Henning Haaland

 

 

http://alpinlandsbyen.no/?wpdmpro=reguleringsplan-gamlesetra-ved-sandumsetra

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)