Status For Vinteren 2016

Vi har nå lagt 2015 bak oss, et år som har vært preget av del uønskete hendelser, blant annet sykdom som har gjort det vanskelig å prioritere tillitsvervet I Alpinlandsbyen. Vedlagt følger kort status for vinterens aktiviteter.

 

Kontingent 2016:

 

Fjorårets årsmøte vedtok en årskontingent på 200 + 400 (Kollektivt medlemskap i Norefjell Turforening). Grunnet sykdom så er vi dessverre litt på etterskudd når det gjelder utsendelse av kontingent fakturaer, men vi vil tilstrebe oss med å sende de ut før påske.

 

Lys i Landsbygaten

Styret har fått enkelte tilbakemelding i løpet av vinteren vedørende manglende lys våre lyktestolper i landsbygaten. Alf Kjærnås har sagt seg villig til bistå oss med  skifting av lyspærer, forutsatt at landsbyen dekker kostnadene. Det er  imidlertid et problem at lampene er sensitive for kraftig vind, Alf jobber derfor med å finne en løsning med LED pærer som ikke bare bruker mindre strøm men tåler mere vær. Forhåpentligvis blir det skiftet pærer i landsbygaten om ikke alt for lenge.

 

Årsmøte:

 

Basert på tilbakemeldinger fra fjorårets årsmøte hvor enkelte medlemmer ga uttrykk for at de ønsket at årsmøte gjennomføres på et annet tidspunkt så foreslår styret at årsmøte gjennomføres på palmesøndag (20. mars) klokken 16:00. formell innkalling, med dagorden vil bli annonsert her, på våre nye facebook sider og oppslag ved butikken.

 

Oppslagstavle:

 

Vi har vært i dialog med Alf Kjærnås vedrørende en oppslagstavle i tilknytning til butikken, i løpet av februar regner vi med at den vil være på plass.

 

Valg:

 

Et av våre styremedlemmer har av private grunner trukket seg fra styret fra og med 4. Januar 2016, det er derfor behov et ekstra styremedlem. Kandidater som har tid og anledning til å delta i arbeidet kan ta kontakt med  Henning Haaland på telefon 94167201.

 

Facebook:

 

Alpinlandsbyen er nå etablert på Facebook, for de av dere som benytter dere av Facebookok, vennligst ta dere tid og anledning til og like siden. Snakk gjerne også med deres hyttenabo, da det er grunnleggende behov for å revitalisere aktiviteten i foreningen.

 

https://m.facebook.com/Alpinlandsbyen/?ref=bookmarks

 

 

 

Med vennligst hilsen

Henning Haaland

Styrets Leder

Tlf:94167201

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)