INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

I henhold til foreningens vedtekter, paragraf 5, innkalles det herved til Årsmøte 2015 som avholdes på:

Mountain Lodge, skjærtorsdag 2. april 2015 kl. 18.00

Til behandling foreligger følgende saker:

Styrets årsmelding

  • Årsregnskap
  • Valg: Ingen av styrets medlemmer er i utgangspunktet på valg 2015. I henhold til foreningens vedtekter så skal formannen velges særskilt. Henning Haaland, Sandumlia 4 er derfor på valg som formann.
  • Godkjennelse av budsjett
  • Fastsettelse av kontingent

■    Øvrige saker:

  1. Sikring av overgang til langrennsløypene
  2. Status – kollektiv innmelding i Norefjell turforening
  3. Sommer – vedlikehold/dugnad
  4. Skilting av parkeringsplasser

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 19. mars 2015.

De medlemmer som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til Styret eller et annet medlem. Det minnes om at medlemmene må ha betalt kontingent for det antall hytter de eier, for å oppnå stemmerett under årsmøtet. For at styret skal få dette registrert må innbetaling senest skje innen 15. Mars 2015.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)