Kategoriarkiv: Ukategorisert

Reguleringsplan Gamlesetra Ved Sandumsetra

Vedlagt ligger høringsbrev fra Krødsherad Kommune vedrørende endringer av reguleringsplanen for Gamlesetra på Norefjell. Høringsfristen er 31.10.2016.  Hytteeierforeningen kommer til å sende inn noen bemerkninger vedrørende parkering og trafikksikkerhet, utover det har ikke foreningen noen bemerkninger til forslaget.

 

 

Med vennligst hilsen

Henning Haaland

 

 

http://alpinlandsbyen.no/?wpdmpro=reguleringsplan-gamlesetra-ved-sandumsetra

Status For Vinteren 2016

Vi har nå lagt 2015 bak oss, et år som har vært preget av del uønskete hendelser, blant annet sykdom som har gjort det vanskelig å prioritere tillitsvervet I Alpinlandsbyen. Vedlagt følger kort status for vinterens aktiviteter.

 

Kontingent 2016:

 

Fjorårets årsmøte vedtok en årskontingent på 200 + 400 (Kollektivt medlemskap i Norefjell Turforening). Grunnet sykdom så er vi dessverre litt på etterskudd når det gjelder utsendelse av kontingent fakturaer, men vi vil tilstrebe oss med å sende de ut før påske.

 

Lys i Landsbygaten

Styret har fått enkelte tilbakemelding i løpet av vinteren vedørende manglende lys våre lyktestolper i landsbygaten. Alf Kjærnås har sagt seg villig til bistå oss med  skifting av lyspærer, forutsatt at landsbyen dekker kostnadene. Det er  imidlertid et problem at lampene er sensitive for kraftig vind, Alf jobber derfor med å finne en løsning med LED pærer som ikke bare bruker mindre strøm men tåler mere vær. Forhåpentligvis blir det skiftet pærer i landsbygaten om ikke alt for lenge.

 

Årsmøte:

 

Basert på tilbakemeldinger fra fjorårets årsmøte hvor enkelte medlemmer ga uttrykk for at de ønsket at årsmøte gjennomføres på et annet tidspunkt så foreslår styret at årsmøte gjennomføres på palmesøndag (20. mars) klokken 16:00. formell innkalling, med dagorden vil bli annonsert her, på våre nye facebook sider og oppslag ved butikken.

 

Oppslagstavle:

 

Vi har vært i dialog med Alf Kjærnås vedrørende en oppslagstavle i tilknytning til butikken, i løpet av februar regner vi med at den vil være på plass.

 

Valg:

 

Et av våre styremedlemmer har av private grunner trukket seg fra styret fra og med 4. Januar 2016, det er derfor behov et ekstra styremedlem. Kandidater som har tid og anledning til å delta i arbeidet kan ta kontakt med  Henning Haaland på telefon 94167201.

 

Facebook:

 

Alpinlandsbyen er nå etablert på Facebook, for de av dere som benytter dere av Facebookok, vennligst ta dere tid og anledning til og like siden. Snakk gjerne også med deres hyttenabo, da det er grunnleggende behov for å revitalisere aktiviteten i foreningen.

 

https://m.facebook.com/Alpinlandsbyen/?ref=bookmarks

 

 

 

Med vennligst hilsen

Henning Haaland

Styrets Leder

Tlf:94167201

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

I henhold til foreningens vedtekter, paragraf 5, innkalles det herved til Årsmøte 2015 som avholdes på:

Mountain Lodge, skjærtorsdag 2. april 2015 kl. 18.00

Til behandling foreligger følgende saker:

Styrets årsmelding

  • Årsregnskap
  • Valg: Ingen av styrets medlemmer er i utgangspunktet på valg 2015. I henhold til foreningens vedtekter så skal formannen velges særskilt. Henning Haaland, Sandumlia 4 er derfor på valg som formann.
  • Godkjennelse av budsjett
  • Fastsettelse av kontingent

■    Øvrige saker:

  1. Sikring av overgang til langrennsløypene
  2. Status – kollektiv innmelding i Norefjell turforening
  3. Sommer – vedlikehold/dugnad
  4. Skilting av parkeringsplasser

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 19. mars 2015.

De medlemmer som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til Styret eller et annet medlem. Det minnes om at medlemmene må ha betalt kontingent for det antall hytter de eier, for å oppnå stemmerett under årsmøtet. For at styret skal få dette registrert må innbetaling senest skje innen 15. Mars 2015.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte !