Velkommen til Norefjell Alpinlandsby

Hytteeierforeningen ble stiftet 9. april 1993 for å ivareta hytteeiernes interesser i alpinlandsbyen. Landsbyen består av totalt 152 enheter, og ca 2/3 av disse betaler medlemskap i foreningen. Du leser mer om foreningens formål i vedtektene.

PS! På disse nettsidene ligger det mest statisk informasjon, som forhåpentlig vis kan være til nytte. Vi finnes også på facebook, og henviser dit for aktuelle saker og evt spørsmål.